Dormitoris

Després d'un llarg dia et fiques al llit, mires cap als costats i és l'últim que veus abans de dormir-te... Creus que no mereix la major de les atencions el lloc dels teus somnis?

Horari: de 10 a 13.30 h
i de 16.30 a 20.30 h
(dilluns matí
i dissabte tarda tancat)

C. València, 375
8013 Barcelona
Tel: 93 457 83 95
Fax: 93 459 12 14
DIAGONALmobles2013